KETERANGAN PRIVASI

___________________________________________________________________________________________

SEKSYEN 1 - APAKAH KAMI LAKUKAN DENGAN MAKLUMAT ANDA?

___________________________________________________________________________________________

Apabila anda membeli sesuatu produk dari TYARA NY, sebagai sebahagian daripada proses pembelian dan penjualan, kami mengumpulkan maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami seperti nama, alamat dan alamat e-mel anda.

Apabila anda melayari TYARA NY, kami juga secara automatik menerima alamat protokol internet (IP) komputer anda untuk memberi kami maklumat yang membantu kami mengetahui tentang pelayar dan sistem pengendalian anda.

Pemasaran e-mel (jika berkenaan): Dengan izin anda, kami boleh menghantar e-mel tentang kedai kami, produk baru dan kemas kini lain.___________________________________________________________________________________________

SEKSYEN 2 - PERSENDIRIAN

___________________________________________________________________________________________

*Bagaimana anda mendapat persetujuan saya?

Apabila anda memberi kami maklumat peribadi untuk menyelesaikan transaksi, mengesahkan kad kredit anda, membuat pesanan, mengatur penghantaran atau mengembalikan pembelian, kami menyiratkan anda bersetuju dengan kami mengumpulnya dan menggunakannya untuk alasan tertentu sahaja.

Jika kami meminta maklumat peribadi anda untuk alasan sekunder, seperti pemasaran, kami akan meminta anda secara langsung atas persetujuan anda, atau memberi anda kesempatan untuk mengatakan tidak.


*Bagaimanakah saya menarik balik persetujuan saya?


Sekiranya selepas anda ikut serta, anda mengubah fikiran anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk menghubungi anda, untuk terus mengumpul, menggunakan atau mendedahkan maklumat anda pada bila-bila masa, dengan menghubungi kami di tyaranybiz@gmail.com.___________________________________________________________________________________________

SEKSYEN 3 - PENDEDAHAN

___________________________________________________________________________________________

*Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda jika sekiranya kami dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian atau jika anda melanggar Syarat Perkhidmatan kami.


*Pembayaran:

-Semua gerbang pembayaran langsung mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh PCI-DSS seperti yang diuruskan oleh Majlis Piawaian Keselamatan PCI, yang merupakan usaha bersama jenama seperti Visa, MasterCard.

-Keperluan PCI-DSS membantu memastikan penanganan maklumat kad kredit selamat oleh kedai dan penyedia perkhidmatannya.___________________________________________________________________________________________

SEKSYEN 4 - PERKHIDMATAN PIHAK KE TIGA

___________________________________________________________________________________________

Secara umum, pembekal pihak ketiga yang digunakan oleh kami hanya akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat anda setakat yang diperlukan untuk membolehkan mereka melaksanakan perkhidmatan yang diberikan kepada kami.

Walau bagaimanapun, penyedia perkhidmatan pihak ketiga tertentu, seperti gerbang pembayaran dan pemproses pembayaran pembayaran lain, mempunyai dasar privasi mereka sendiri berkenaan dengan maklumat yang kami perlu berikan kepada mereka untuk transaksi berkaitan pembelian anda.

Untuk pembekal ini, kami mengesyorkan agar anda membaca dasar privasi mereka supaya anda dapat memahami cara maklumat peribadi anda akan ditangani oleh pembekal ini.

Terutama, ingat bahawa pembekal tertentu mungkin terletak di atau mempunyai kemudahan yang terletak di bidang kuasa yang berbeza daripada sama ada anda atau kami. Jadi jika anda memilih untuk meneruskan transaksi yang melibatkan perkhidmatan pembekal perkhidmatan pihak ketiga, maka maklumat anda mungkin menjadi tertakluk kepada undang-undang bidang kuasa di mana penyedia layanan atau fasilitasnya berada.

Sebagai contoh, jika anda berada di Malaysia dan urus niaga anda diproses oleh gerbang pembayaran yang terletak di Amerika Syarikat, maka maklumat peribadi anda yang digunakan dalam menyelesaikan transaksi itu mungkin tertakluk kepada pendedahan di bawah perundangan Amerika Syarikat, termasuk Akta Patriot.

Sebaik sahaja anda meninggalkan laman web kedai kami atau dialihkan semula ke laman web atau aplikasi pihak ketiga, anda tidak lagi ditadbir oleh Dasar Privasi ini atau Syarat Perkhidmatan laman web kami.


*Pautan

Apabila anda mengklik pautan di kedai kami, mereka mungkin mengarahkan anda dari laman web kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi laman web lain dan menggalakkan anda membaca kenyataan privasi mereka.___________________________________________________________________________________________

SEKSYEN 5 - KESELAMATAN

___________________________________________________________________________________________

Untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah dan mengikuti amalan terbaik industri untuk memastikan ia tidak hilang, disalahgunakan, diakses, didedahkan, diubah atau dimusnahkan.

Maklumat disulitkan menggunakan teknologi lapisan soket selamat (SSL) dan disimpan dengan penyulitan AES-256. Walaupun tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau penyimpanan elektronik adalah 100% selamat, kami mengikuti semua keperluan PCI-DSS dan melaksanakan piawaian industri yang diterima secara umum.


*COOKIES

-Berikut ialah senarai kuki yang kami gunakan. Kami telah menyenaraikannya di sini supaya anda boleh memilih jika anda ingin menyisih dari kuki atau tidak.

-session_id, unique token, sessional, Membolehkan kita menyimpan maklumat mengenai sesi anda (rujukan, halaman arahan, dll).

-cart, unique token, berterusan selama 2 minggu, Menyimpan maklumat tentang kandungan kereta anda.

-secure_session_id, unique token tidak pasti. Jika kedai mempunyai kata laluan, ini digunakan untuk menentukan apakah pengunjung saat ini mempunyai akses.___________________________________________________________________________________________

SEKSYEN 6 - TAHUN PERTIMBANGAN

___________________________________________________________________________________________

Dengan menggunakan laman web ini, anda menyatakan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya umur majoriti di negara atau wilayah kediaman anda, atau anda adalah umur majoriti di negara atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberikan kami persetujuan anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.___________________________________________________________________________________________

SEKSYEN 7 - PERUBAHAN KE POLISI PRIVASI INI

___________________________________________________________________________________________

Kami berhak mengubah dasar privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila semaknya dengan kerap. Perubahan dan penjelasan akan berkuat kuasa sebaik sahaja pengumuman mereka di laman web. Jika kami membuat perubahan material pada dasar ini, kami akan memberitahu anda di sini bahawa ia telah dikemas kini, supaya anda menyedari maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan apa, jika ada, kami menggunakan dan / atau mendedahkan ia.

Jika kedai kami diperoleh atau digabungkan dengan syarikat lain, maklumat anda mungkin dipindahkan kepada pemilik baru supaya kami dapat terus menjual produk kepada anda.